POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT I D’IGUALTAT DE GÈNERE

Agramunt, 25 de març de 2021

AUTOCARS AGRAMUNT SL, dins de la seva política de millora continua, promourà la implantació dels principis expressats a continuació com a part del seu compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat dels treballadors, així com amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes dins de la nostra empresa:

"Oferir serveis de transports de viatgers per carretera que s’ajustin a les necessitats dels seus clients i usuaris, eliminant o minimitzant al màxim el seu impacte negatiu sobre el medi i els riscos sobre la vida i/o salut dels seus treballadors, vianants, ciclistes, altres conductors..."

Per aconseguir aquests compromisos establim els següents principis:

  • Proporcionar formació i informació per a aplicar a cada lloc de treball, procediments que asseguren uns estàndards de qualitat, de la protecció al medi, la seguretat vial i dels treballadors.
  • Complir la legislació aplicable i altres acords als que l’empresa estigui voluntàriament adscrita, així com als requeriments del client quan existeixin. Aplicable a qualsevol de les normes auditades i de l’àmbit sectorial.
  • Prendre les mesures necessàries per a reduir l’impacte ambiental produït durant la prestació del servei per part de AUTOCARS AGRAMUNT.
  • Informar als proveïdors i subcontractistes del nostre compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat dels treballadors i promoure la seva implicació en els mateixos.
  • Revisar periòdicament el procediment que es segueix en la implantació dels principis ambientals, de seguretat i de la qualitat per a poder assegurar així la millora contínua de la protecció al medi, a la salut dels treballadors i de la gestió de la qualitat mitjançant el compliment del programa de gestió.
  • Compromís de millorar contínuament la eficàcia, establiment i seguiment d’un Pla de Millora amb l’administració i complir amb els requisits de la Norma UNE-EN 13.816.
  • Emprar les millors i més netes tecnologies disponibles, d'aplicació econòmica viable.
  • Fomentar la prevenció de la contaminació i la cultura de la seguretat i salut en el treball.
  • Compromís per avançar en la igualtat de gènere, a desenvolupar polítiques i pràctiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

La direcció de AUTOCARS AGRAMUNT es compromet a examinar i revisar la seva Política de manera periòdica i a comunicar-la a tots els seus treballadors, col·laboradors i públic en general.


La Direcció